Småföretagare väljer bort skydd för anställda

”Omkring var fjärde företagare, 27 procent, vet inte vad de har för skydd om de skulle bli långvarigt sjuka. Dessutom tror 62 procent att deras verksamheter skulle behöva läggas ner vid en längre tids sjukfrånvaro.”
 
Vet du vad du har för skydd om det skulle hända dig något? Vi har i många år hjälpt företagare att skapa ekonomiskt skydd för dem själva. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

http://www.di.se/nyheter/smaforetagare-valjer-bort-skydd-for-anstallda/